Sữa chữa , bảo trì thiết bị , máy móc cho các nhà máy, cơ sở sản xuất .

Chuyên nhận bảo trì , bảo dưỡng nhà máy theo định kỳ hằng tháng , quí , năm .

Luôn đảm bảo : 

 + Hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục

 + Chống các sự cố làm gián đoạn ảnh hưởng đến dây chuyển sản xuất .

 + Tiết kiệm tối đa chi phí sửa chữa máy móc khi gặp sự cố khi vận hành . 

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phone : 0908087625

Email: duc.le@letech.vn