Tư vấn thiết kế dây chuyền hệ thống tự động

  • Tư vấn thiết kế dây chuyền hệ thống tự động
  • Giá: Liên hệ

Ngày nay nền kinh tế thị trường cũng tạo ra nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng có những thách thức lớn tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp, chính vì thế để giảm chi phí sản xuất cần có các dây chuyền tự động nâng cao năng suất đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

* Những ưu điểm của tổ chức sản xuất theo dây chuyền:

 - Tốc độ sản xuất sản phẩm nhanh.

 - Chi phí đơn vị sản phẩm thấp.

 - Chuyên môn hóa lao động, giảm chi phí thời gian đào tạo và tăng năng suất.

 - Việc di chuyển của nguyên liệu và sản phẩm dễ dàng.

 - Mức độ sử dụng thiết bị và lao động cao.

 - Hình thành thói quen, kinh nghiệm và có lịch trình sản xuất ổn định.

 - Dễ dàng hơn hạch toán, kiểm tra chất lượng, lưu trữ và khả năng kiểm soát hoạt động sản xuất cao.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phone : 0909300332

Email: duc.le@letech.vn

 

Họ và tên*
Địa chỉ*
Số điện thoại*
Email*
Chủ đề*
Nội dung*